Vstupuješ na DOH

vstup jen na vlastní nebezpečí,
protialkoholní léčby nepořádáme!